سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( زمین¬شناسی، کانی¬سازی و ژئوشیمی رگه اکسیدآهن-مس منطقه نامق، شمال شرق کاشمر )

نویسندگان: حکیمه تقدسی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد بررسی در 26 کیلومتری شمال¬¬شرقی شهر کاشمر و در جنوب روستای نامق قرار دارد. این منطقه در مرکز کمربند آتشفشانی-نفوذی خواف-کاشمر-بردسکن واقع شده است. زمین¬شناسی منطقه شامل سنگ¬های -آتشفشانی با ترکیب تراکی¬آندزیت، ریولیت، ریوداسیت به شکل آذرآواری و گدازه می¬باشد که مورد نفوذ دایک¬های مونزودیوریتی قرار گرفته است. انواع آلتراسیون¬های سیلیسی، سرسیتیک، پروپلیتیک و آرژیلیک در منطقه مشاهده می-شود. کانی¬سازی به شکل رگه¬ای با امتداد شمال¬غربی-جنوب¬شرقی و باضخامت حدود 9 متر در سنگ میزبان تراکی-آندزیتی تشکیل شده است. آلتراسیون مهم همراه با کانی¬سازی، سیلیسی می¬باشد. کانی¬های اولیه شامل اسپکیولاریت، مگنتیت و کالکوپیریت و کانی¬های ثانویه شامل مالاکیت، گوتیت و هماتیت می¬باشند. براساس مطالعات ژئوشیمیایی مقدار مس در رگه بین از 4577 تا 28360 گرم در تن متغیر است. میزان Pb،Zn ، As و Ag ناهنجاری قابل توجهی نشان نمی¬دهد. مقدار طلا نیز بین 5 تا 20 میلی¬گرم در هزارتن است. بر اساس شکل و حالت کانی¬سازی، کانی¬شناختی رگه، نوع سنگ میزبان، آلتراسیون و ژئوشیمی کانی¬سازی رگه¬ای نامق از نوع اکسیدآهن-مس (IOC) معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, اسپکیولاریت, کانی¬سازی مس, نامق, کمربند خواف-کاشمر-بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061786,
author = {تقدسی, حکیمه and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین¬شناسی، کانی¬سازی و ژئوشیمی رگه اکسیدآهن-مس منطقه نامق، شمال شرق کاشمر},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوشیمی، اسپکیولاریت، کانی¬سازی مس، نامق، کمربند خواف-کاشمر-بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین¬شناسی، کانی¬سازی و ژئوشیمی رگه اکسیدآهن-مس منطقه نامق، شمال شرق کاشمر
%A تقدسی, حکیمه
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2017

[Download]