سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده های گرانیتوئیدی بجستان در شرق شهر بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی و در شمالغرب بلوک لوت واقع شده اند. توده های عمیق و نیمه عمیق اسیدی برون‌زد یافته در این منطقه دارای ترکیب سینوگرانیتی، مونزوگرانیتی و گرانیتی و دارای بافتهای گرانولار، میکروگرانولار و نیز پورفیری می باشند. از نظر ویژگی‌های ژئوشیمیایی، توده های فوق، عمدتاً ماهیت پرآلومین داشته، دارای پذیرفتاری مغناطیسی پایین بوده و به گرانیتوئیدهای تیپ S سری احیایی (ایلمینیت) تعلق دارند. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، منشأ توده های نفوذی منطقه، پوسته ای و حاصل ذوب رسوبات دگرگون شده با ترکیب پسامیت بوده و مرتبط با زون برخورد می باشند.

کلمات کلیدی

, سنگ شناسی, ژئوشیمی, توده های گرانیتوئیدی احیایی, بجستان, بلوک لوت, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061801,
author = {احمدی روحانی, ریحانه and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنگ شناسی، ژئوشیمی، توده های گرانیتوئیدی احیایی، بجستان، بلوک لوت، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2017

[Download]