پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2017-02-22

عنوان : ( روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه های طبیعی )

نویسندگان: آرش احمدی , امیررضا کاوسی زاده , محمود فغفور مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه ها همواره از مهم ترین مباحث مورد نظر مهندسین رودخانه است. راهکارهای مختلفی جهت تخمین آن ارائه شده است. هدف از تحقیق تخمین دبی با استفاده از مفهوم کنتور های هم سرعت که اولین بار توسط مغربی (2006)معرفی شده است و اطلاعات هندسی مقططع جریان است. در تحلیل ابعادی می توان با استفاده از پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مقطع نظیر مقطع مساحت، محیط خیس شده و عرض سطح آزاد آب و همچنین پارامترهای مستخرج از روش تک نقطه ای اندازه سرعت دبی در دو تراز را یه یکدیگر ارتباط داد.

کلمات کلیدی

, منحنی دبی-اشل, تحلیل ابعادی, تخمین دبی, کنتورهای هم سرعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061807,
author = {احمدی, آرش and کاوسی زاده, امیررضا and فغفور مغربی, محمود},
title = {روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه های طبیعی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {منحنی دبی-اشل، تحلیل ابعادی، تخمین دبی، کنتورهای هم سرعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه های طبیعی
%A احمدی, آرش
%A کاوسی زاده, امیررضا
%A فغفور مغربی, محمود
%J پنجمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2017

[Download]