هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت , 2016-08-28

عنوان : ( تأثیر راهبردهای مالی استراتژیک بر عملکرد صنعت آب وفاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی )

نویسندگان: احمد لطیفیان , سید مهدی قریشی , عزت الله اصغری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت مالی استراتژیک مجموعه تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می‌کند. هدف استراتژی مالی افزایش سرمایه با کمترین هزینه است که این کار به نوبه خود باعث افزایش ارزش مورد نظر سهامداران می‌شود.سؤال مطرح این است که: آیا راهبردهای مالی استراتژیک بر عملکرد شرکت آبفای خراسان رضوی تاثیر دارد یا خیر؟ یا بعبارتی اثر بخش و کارا بوده یا خیر؟برای رسیدن به پاسخ این پرسش، در همین راستا ابعاد راهبردهای مالی استراتژیک که شامل راهبردهای مدیریت تأمین مالی استراتژیک، راهبردهای مدیریت مخارج وهزینه های مالی استراتژیک، راهبردهای مدیریت کنترل کیفی، موجودی کالای استراتژیک و راهبردهای مدیریت سرمایه گذاری نیروی انسانی استراتژیک می‌باشد به عنوان متغیرهای پژوهش انتخاب شدند. جهت پاسخ به پرسش تحقیق در ابتدا، کارشناسان شرکت آبفا و کلیه شرکتهاو امور آب و فاضلاب در سطح استان خراسان رضوی به عنوان جامعه انتخاب و از روش نمونه گیری (سرشماری) جهت تحلیل آماری استفاده گردید. در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از از داده‌های گزارش‌های مالی و داده‌های مبتنی بر نرم افزار مالی و زیر سیستمهای آن، صورت‌های مالی حسابرسی شده ارسالی توسط شعب و امور آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به ستاد کل، صورت‌های مالی صنعت و شاخصهای ابجد صنعت استفاده می‌شود. همچنین، برای بخشی از اطلاعات از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شد. گرد آوری اطلاعات و ادبیات تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. داده‌های مربوطه مستخرج از پرسشنامه‌ها که در 6 ماهه اول سال 95 وگزارشهای حسابرسی شده مالی از سال 1388 تا 1393 به دست آمده، به صفحه گسترده اکسل منتقل شد. پس انجام محاسبات لازم با نرم افزار spss آزمون‌های آماری مورد نیاز بر روی متغیرهای تحقیق انجام شد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای به منظور بررسی فرضیات در سطح اطمینان 0.99 (سطح خطای 0.01) استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که راهبردهای مدیریت تأمین مالی استراتژیک، راهبردهای مدیریت مخارج وهزینه های مالی استراتژیک، راهبردهای مدیریت کنترل کیفی، موجودی کالای استراتژیک و راهبردهای مدیریت سرمایه گذاری نیروی انسانی استراتژیک در شرکت آبفای خراسان رضوی اثر بخش و کارا بوده است

کلمات کلیدی

, واژهای کلیدی: کارایـی, اثربخشی, ارزیابی عملکرد, شاخص‌ها, استراتژی (راهبرد), مدیریت استراتژی, مدیریت مالی استراتژیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061837,
author = {لطیفیان, احمد and سید مهدی قریشی and عزت الله اصغری},
title = {تأثیر راهبردهای مالی استراتژیک بر عملکرد صنعت آب وفاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت},
year = {2016},
location = {سیرجان, ايران},
keywords = {واژهای کلیدی: کارایـی، اثربخشی، ارزیابی عملکرد، شاخص‌ها، استراتژی (راهبرد)، مدیریت استراتژی، مدیریت مالی استراتژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر راهبردهای مالی استراتژیک بر عملکرد صنعت آب وفاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
%A لطیفیان, احمد
%A سید مهدی قریشی
%A عزت الله اصغری
%J هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
%D 2016

[Download]