چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26

عنوان : ( اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی )

نویسندگان: مرجان مرادی , اکرم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه علی رغم پیشرفت در تکنولوژی و فناوری ساخت و توجه به نیازهای اساسی، مفهوم در اجتماع زیستن که بخشی از نیازهای ذاتی انسانهاست کمتر از ادوار تاریخی گذشته دارای اهمیت می باشد. در این مقاله بروی یک مساله اساسی برای طراحان مسکن، طراحی سایت و فضای باز مجموعه های مسکونی و ارتباط آن با زندگی اجتماعی ساکنین کار شده است. این پژوهش به منظور روشن ساختن ارتباط طرح بندی و طراحی فضای باز در تعاملات میان ساکنین و بیان اهمیت و نقش فضای باز بر تعاملات اجتماعی انجام شده است، به منظور پاسخگویی به این پرسش: " چگونگی طراحی فضای باز مسکونی موثر بر تعاملات اجتماعی ساکنین " . اهمیت طراحی سایت (شامل طرح مسکن ، تعامل اجتماعی و محل تماس) با بررسی نمونه های موردی و توجه به نقش فضای باز در ایجاد روابط اجتماعی ساکنین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات انجام شده طراحی سایت، شامل طرحی از ساختمان ها در محیط مسکونی، اثرات عمیقی را در شبکه های رفتار و ارتباط مردم دارد. بنابراین طراحی سایت نباید توسط طراحان به سادگی یک ابزار مکانیکی برای طراحی استراکچر ساختمان باشد.

کلمات کلیدی

, محیط مسکونی, رفتار, محیط ساخته شده, تعاملات اجتماعی, فضای باز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061843,
author = {مرادی, مرجان and حسینی, اکرم},
title = {اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محیط مسکونی، رفتار، محیط ساخته شده، تعاملات اجتماعی، فضای باز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی
%A مرادی, مرجان
%A حسینی, اکرم
%J چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]