کلام اسلامی, دوره (13), شماره (52), سال (2004-12) , صفحات (145-159)

عنوان : ( اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(1) )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگاره تعارض علم ودین که امروزدر جهان مسیحی غرب ودر سایر جوامع متجدد، پذیرفته شده است.

کلمات کلیدی

, علم, دین, تعارض, اسباب و زمینه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061851,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(1)},
journal = {کلام اسلامی},
year = {2004},
volume = {13},
number = {52},
month = {December},
issn = {2322-4592},
pages = {145--159},
numpages = {14},
keywords = {علم،دین،تعارض،اسباب و زمینه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(1)
%A کریمی, عبدالقاسم
%J کلام اسلامی
%@ 2322-4592
%D 2004

[Download]