بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران , 2017-02-22

عنوان : ( ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس )

نویسندگان: محمدهادی هادی زاده یزدی , مطهره کارباف , مهدی قربانی , ساراعبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی دوز نشتی در خارج از اپلیکاتورهای درمانی شتاب‌دهنده‌های خطی پزشکی زیمنس پریموس پلاس در حالت الکترونی می‌باشد. نشتی پرتو در راستای افقی و عمودی در هوا و در آب با استفاده از اتاقک یونش برای شتابدهنده خطی پزشکی زیمنس پریموس پلاس اندازه گیری شد. با انجام آزمایشات و تحلیل داده‌های به‌دست آمده نتیجه به‌دست آمده در جدول های مختلف ارائه شده اند و نتایج گویای پایین بودن نشتی برای هر دو شتاب‌دهنده زیمنس پریموس پلاس و آرتیست است. میزان نشتی پرتو بسیار کمتر از حد مشخص شده در استاندارد IEC است (در حد 2 درصد است). میزان دوز نشتی در راستای جانبی نسبت به بدنه اپلیکاتور در هر دو شتاب‌دهنده زیمنس پریموس پلاس و زیمنس آرتیست با افزایش اندازه میدان کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه در انرژی ثابت MeV 12با افزایش ابعاد اپلیکاتور از 2cm 15 × 15 به 2cm 25 × 25 دوز نشتی کاهش می‌یابد، هر چند میزان این کاهش محسوس نیست.

کلمات کلیدی

, پرتو درمانی, باریکه الکترون, تابش نشتی, اپلیکاتور, شتاب دهنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061871,
author = {هادی زاده یزدی, محمدهادی and مطهره کارباف and قربانی, مهدی and ساراعبدالهی},
title = {ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرتو درمانی، باریکه الکترون، تابش نشتی، اپلیکاتور، شتاب دهنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%A مطهره کارباف
%A قربانی, مهدی
%A ساراعبدالهی
%J بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2017

[Download]