بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران , 2017-02-22

عنوان : ( بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس )

نویسندگان: محمدهادی هادی زاده یزدی , نفیسه آفتابی , مهدی قربانی , سارا عبدالهی , موناعزیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکل مهم در استفاده از باریکه های فوتونی با انرژی بیشتر از 10 مگا الکترون ولت، نوترون های ناخواسته می باشد که خطر ابتلا به سرطان های ثانویه را در بیماران افزایش می دهند. هدف مطالعه حاضر، مقایسه آلودگی نوترونی شتاب دهنده-های خطی پزشکی زیمنس می باشد. دوزیمتری نوترون سریع با استفاده از فیلم های CR-39 و روش سونش شیمیایی برای سه شتاب دهنده زیمنس پریموس، زیمنس پریموس پلاس و زیمنس آرتیست با انرژی به ترتیب 15، 18 و 15 در چهار عمق 5/0، 2، 3 و 4 سانتی متر و دو میدان cm2 10×10 و cm2 30 × 30 انجام شد. با افزایش عمق و میدان تابشی، دوز معادل کاهش یافت. بیشترین میزان آلودگی مربوط به شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی نوترونی, سونش شیمیایی , شتاب دهنده خطی, دزیمتر CR-39
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061872,
author = {هادی زاده یزدی, محمدهادی and آفتابی, نفیسه and قربانی, مهدی and سارا عبدالهی and موناعزیزی},
title = {بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی نوترونی، سونش شیمیایی ، شتاب دهنده خطی، دزیمتر CR-39},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%A آفتابی, نفیسه
%A قربانی, مهدی
%A سارا عبدالهی
%A موناعزیزی
%J بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2017

[Download]