هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , 2017-01-25

عنوان : ( گراویتون ها و سیاهچاله های گرانش مکعبی )

نویسندگان: احمد قدسی محمود زاده , فرزانه نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعد، در نظر گرفته می شود. طیف خطی این تئوری را اطراف خلا با تقارن حداکثری ، D دراین کار، گرانش مکعبی شامل انواع جملات ریچی و مشتقات هموردای آن در با دو رویکرد مختلف مطالعه می کنیم. ابتدا با خطی کردن معادلات میدان، جواب های گراویتون را روی فضای پارامترها بررسی می کنیم. سپس، با خطی سازی کنش بازنویسی شده با دو میدان کمکی، که مشتق مرتبه دوم از میدان متریک است، لاگرانژی فییرز-پائولی را برای میدان جرم دار اسپین دو ، بدست می آوریم. در ادامه، می توان تانسور فشار مرزی بازبهنجار شده و جمله متقابل آن را محاسبه کرد و انواع سیاهچاله هایی که جواب این گرانش مکعبی هستند، از جمله سیاهچاله شوارتزشیلد-پاد دوسیته و لیفشیتز را در D بعد ِ، بررسی نمود.

کلمات کلیدی

گراویتون. گرانش مکعبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061877,
author = {قدسی محمود زاده, احمد and نجفی, فرزانه},
title = {گراویتون ها و سیاهچاله های گرانش مکعبی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها},
year = {2017},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {گراویتون. گرانش مکعبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گراویتون ها و سیاهچاله های گرانش مکعبی
%A قدسی محمود زاده, احمد
%A نجفی, فرزانه
%J هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
%D 2017

[Download]