سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری )

نویسندگان: مرضیه السادات میرجلیلی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , محمدرضا مشرفی فر , مریم غلامزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه موردمطالعه براساس تقسیمات زمین شناسی در ایران مرکزی واقع گردیده است. با توجه به موقعیت تکتونیکی منطقه، که بین دو گسل لرزه خیز دهشیر و پشته بادام واقع شده و همچنین حضور گسلهای انار و خرانق که علاوه بر داشتن زمینلرزه های مخرب تاریخی، در عهدحاضر هم باعث ایجاد زمینلرزه های مخرب شده، وقوع زمینلرزه در این منطقه امری محتمل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی که برپایه استفاده از نقشه گسلهای فعال منطقه و روابط متعدد تجربی است؛ ماکزیمم بزرگی زمینلرزه ممکن، می تواند ناشی از جنبش قطعه گسله K2, K1 از گسل خرانق نسبت به سایر قطعات گسله دیگر در منطقه با بزرگای 24/6 و6/6 باشد سپس با استفاده از روش آماری طبق زمینلرزه های دستگاهی منطقه تمرکز زیاد زمینلرزه های با بزرگی کم در منطقه مطالعاتی تعیین گردید. همچنین در این تحقیق مقدار15/0 برای بیشینه شتاب حرکت افقی زمین با استفاده از رابطه های آزمایشی کاهش بیشینه شتاب گرانش زمین در پیوند با بزرگی زمینلرزه ناشی از قطعه گسله K2 خرانق تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, زمین لرزه, بیشینه زمین لرزه, بیشینه شتاب, گرانش زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061910,
author = {میرجلیلی, مرضیه السادات and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and محمدرضا مشرفی فر and مریم غلامزاده},
title = {برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمین لرزه، بیشینه زمین لرزه، بیشینه شتاب، گرانش زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری
%A میرجلیلی, مرضیه السادات
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A محمدرضا مشرفی فر
%A مریم غلامزاده
%J سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین
%D 2017

[Download]