سومین همایش بین المللی مهندسی سازه , 2017-02-19

عنوان : ( رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری )

نویسندگان: امیراسماعیل خسروی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به افزایش خطرات ناشی از انفجار، بررسی عملکرد سازهها در برابر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.انفجارها باعث ایجاد موجهای با شدت بالا بر روی سازههای مجاور خود میشوند. سالهای اخیر از پوستههای موادمرکب در سازههای جدید برای مقاومسازی در برابر انفجار بسیار استفاده شده است. این امر بعلت خصوصیات مکانیکی خوب این مواد از جمله مقاومت بالا نسبت به حجم، انعطافپذیری و مقاومت بالا در برابر بارهای ضربهای میباشد. بنابراین شناخت نحوه رفتار سازههایی که با این مواد ساخته میشوند در برابر بارهای ضربهای ضروری میباشد. در عمل ممکن است به دلیل پارهای از نیازهای موجود بازشوهایی در پوسته تعبیه شود، از این رو بررسی اثر بازشو در تعیین رفتار پوستهها ضروری است. با بررسی صورت گرفته مشخص شد که با ایجاد بازشو تغییر مکان کاهش یافته است. در این به بررسی رفتار پوستههای مواد مرکب در برابر بارهای انفجاری پرداخته خواهد شد. Abaqus ژوهش با استفاده از تحلیل عددی نرم افزاربدین منظور پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر روی رفتار مواد مرکب گرافیت اپوکسی و شیشه اپوکسی و نحوه اثرگذاری آنها مورد ارزیابیقرار خواهد گرفت. از جمله این پارامترها میتوان به نحوه بارگذاری، میزان انحنا، نحوه لایهبندی و اندازه زاویه داخلی اشاره کرد

کلمات کلیدی

, پوسته, مواد مرکب, تغییر مکان, بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061926,
author = {خسروی, امیراسماعیل and شهابیان مقدم, فرزاد and نوری, یونس},
title = {رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری},
booktitle = {سومین همایش بین المللی مهندسی سازه},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوسته، مواد مرکب، تغییر مکان، بار انفجاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری
%A خسروی, امیراسماعیل
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A نوری, یونس
%J سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
%D 2017

[Download]