مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (4), سال (2017-6) , صفحات (1-13)

عنوان : ( از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم )

نویسندگان: رضا پیش قدم , المیرا فرخنده فال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس به‌ویژه تدریس زبان دوم، در این پژوهش کوشیدیم مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررسی کنیم. نیاز عاطفی انسان به نوازش فیزیکی در کودکی، در بزرگسالی بیشتر شکل نوازۀ معنوی و عاطفی به‌خود می‌گیرد. نوازه به‌معنی دیده‌شدن و به‌ رسمیت‌ شناختن ارزش‌های افراد است. در این پژوهش، ابتدا مفهوم نوازه را در روان‌شناسی و سپس در آموزش زبان دوم تبیین کردیم. آنگاه ضمن معرفی جدید انواع نوازه‌گر و نوازه‌شونده به افراطی، تفریطی و معتدل، کاربرد آن‌ها را در آموزش زبان نشان دادیم. زمانی که معلم با میزان نوازه‌گری خود و نوازه‌شوندگی شاگردان آشنایی نداشته باشد، تعامل مؤثر بین معلم و شاگرد حاصل نمی‌شود و حس ناراحتیِ ایجاد شده، ممکن است باعث از بین رفتن انگیزۀ مشارکت و یادگیری شاگردان شود. در پایان، ضمن تبیین کاستی‌های احتمالی این تقسیم‌بندی، پیشنهادهایی را برای انجام پژوهش‌های بیشتر ذکر کردیم.

کلمات کلیدی

, نوازیدن, نوازه, نوازش, نوازه‌گر, نوازه‌شونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061928,
author = {پیش قدم, رضا and فرخنده فال, المیرا},
title = {از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2017},
volume = {49},
number = {4},
month = {June},
issn = {2228-5202},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {نوازیدن، نوازه، نوازش، نوازه‌گر، نوازه‌شونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم
%A پیش قدم, رضا
%A فرخنده فال, المیرا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2017

[Download]