پژوهشنامه علوی, دوره (7), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (85-110)

عنوان : ( مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه )

نویسندگان: الهام محمدزاده نقاشان , سیدمحمد مرتضوی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصحف امام علی(ع) که نسخه دست‌نوشته آن حضرت از قرآن کریم به املاء پیامبر اکرم(ص) می‌باشد جزء میراث و منابع گران‌بهای علوم امامان شیعه است. وجود این مصحف بر طبق روایات هر دو مذهب شیعه و اهل‌سنت مورد تأیید قرار گرفته و غیرقابل انکار می‌باشد. دیدگاه مشهور عالمان شیعه این است که محتوای مصحف علی(ع) در ترتیب سوره‌ها و احتمالاً در تعداد اندکی از آیات و وجود تفسیر و تأویل آن‌ها با مصحف موجود تفاوت دارد. اما برخی از معاصران معتقدند که میان این مصحف با قرآن موجود در چینش آیات و سُوَر تفاوتی نیست بلکه صرفاً در مصحف علی(ع) تفسیر، تأویل و شأن نزول آیات ذکر شده است. در این نوشتار ضمن معرفی محتوای این مصحف، دیدگاه‌های مختلف شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته و شبهات وهابیت در رد وجود مصحف پاسخ داده شده است. نیز به نقد و بررسی دیدگاه‌های متفاوت دانشمندان شیعه در نحوه چینش آیات و سُوَر مصحف امام(ع) پرداخته و ضمن نقد برخی از نظریات که تفاوت دو مصحف را فقط به چینش سوره‌ها فروکاهیده‌اند، دیدگاه معاصران مقبول‌تر ارزیابی گردیده است.

کلمات کلیدی

, مصحف امام علی(ع), منابع علم امام, ترتیب نزول, تفسیر, تأویل, شأن نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061934,
author = {محمدزاده نقاشان, الهام and مرتضوی, سیدمحمد and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه},
journal = {پژوهشنامه علوی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0859},
pages = {85--110},
numpages = {25},
keywords = {مصحف امام علی(ع); منابع علم امام; ترتیب نزول; تفسیر; تأویل; شأن نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه
%A محمدزاده نقاشان, الهام
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه علوی
%@ 2383-0859
%D 2016

[Download]