اولین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش اموزی کشور , 2017-01-04

عنوان : ( بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی )

نویسندگان: عمر علی زائی یوسف آبادی , مهدی طالب پور , زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت راهبری

کلمات کلیدی

استراتژی منابع انسانی.ساختار سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061969,
author = {علی زائی یوسف آبادی, عمر and طالب پور, مهدی and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش اموزی کشور},
year = {2017},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {استراتژی منابع انسانی.ساختار سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی
%A علی زائی یوسف آبادی, عمر
%A طالب پور, مهدی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J اولین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش اموزی کشور
%D 2017

[Download]