دومین گنگره ملی شتر , 2017-01-21

عنوان : ( گزارش وقوع همه گیری تریپانوزوما اوانسی در یک گله شتر )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , سجاد نجفی مصلح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترپانوزومیازیس یکی از بیماریهای انگلی مهم بوده و مهمترین و گسترده ترین بیماری در شتران یک کوهانه و دوکوهانه محسوب در شتر بیماری سورا را ایجاد می کند .تریپانوزوما اوانسی در شتران بیماری شدیدی را Trypanosoma evansi .می شود ایجاد می کند. این بیماری دارای اهمیت اقتصادی زیادی می باشد.این بیماری به شکل های بالینی حاد ، تحت حاد و مزمن دیده می شود. در فرم مزمن که شایع تر است شتر مبتلا به تدریج ضعیف و لاغرمی شود به همین علت تریپانوزوما اوانسی بیشتر در شترهای که سن بالایی را دارند، دیده می شود. شکل مزمن بیماری خود را به صورت لاغری شدید، تب متناوب، بیرنگی مخاطات نفر شتر به پلی کلینیک دانشکده 200 و گهگاه ادم شکمی نشان می دهد.به دنبال مراجعه صاحب یک شترداری با جمعیت دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و گزارش تلفات در هشت نفر از شتران دو کوهانه و پنج نفر ازشتران تک کوهانه شتر داری مورد بازدید قرار گرفت .پس ازبازدید گله و معاینه شتران بیمار اقدام به نمونه گیری خون کامل وخون جداری گردید. با توجه به مشاهده انگل تریپانوزوما اوانسی و سیمای خونشناختی بیماری سورا ی شتران تشخیص داده شد. بیماران با تجویز داروی دیمینازون و همچنین داروهای حمایتی درمان شدند ,در ضمن با سم پاشی کردن محیط و بدن شتران با ناقلین بیماری در سطح گله مبارزه شد.

کلمات کلیدی

, شتر, تریپانوزوما اوانسی(سورا)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061972,
author = {محمدی, غلامرضا and نجفی مصلح, سجاد},
title = {گزارش وقوع همه گیری تریپانوزوما اوانسی در یک گله شتر},
booktitle = {دومین گنگره ملی شتر},
year = {2017},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {شتر; تریپانوزوما اوانسی(سورا)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش وقوع همه گیری تریپانوزوما اوانسی در یک گله شتر
%A محمدی, غلامرضا
%A نجفی مصلح, سجاد
%J دومین گنگره ملی شتر
%D 2017

[Download]