دومین گنگره ملی شتر , 2017-01-21

عنوان : ( وقوع لنفادنیت کازئوز در یک گله شتر )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , سجاد نجفی مصلح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی گزارش صاحب یک شترداری در اطراف مشهد مبنی بر تورم و خارج شدن چرک از پوست بدن شترها به محل رفته و نفر از شتران دچار تورم و چرکی شدن عقده های لنفاوی پیش کتفی بودند که سن درگیری شتران اکثرا در رنج سنی دو 15حدود سال بودند و از این تعداد شتر درگیر در شرایط استریل نمونه گرفته شد و نمونه ها به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده 4تا C نمونه باکتری 8دامپزشکی مشهد ارجاع شد که تعداد و تعداد دو نمونه orynebacterium pseudotuberculosis پاستورلا جدا گردید.

کلمات کلیدی

, شتر , تورم عقده لنفاوی Corynebacterium pseudotuberculosis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061974,
author = {محمدی, غلامرضا and نجفی مصلح, سجاد},
title = {وقوع لنفادنیت کازئوز در یک گله شتر},
booktitle = {دومین گنگره ملی شتر},
year = {2017},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {شتر ;تورم عقده لنفاوی Corynebacterium pseudotuberculosis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وقوع لنفادنیت کازئوز در یک گله شتر
%A محمدی, غلامرضا
%A نجفی مصلح, سجاد
%J دومین گنگره ملی شتر
%D 2017

[Download]