اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , 2016-02-27

عنوان : ( کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) )

نویسندگان: حمیده صابر , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , غلامرضا حسنی درمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمعیت شناسی همواره در همه اعصار و دوران ها، مورد توجه سیاست مداران و دولتمردان کشورها جهت آینده پژوهی و برنامه ریزی جوامع قرار داشته است. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به چیستی مدل سازی عامل محور و فنون و کارکرد آن کاربردها و مزایای رهیافت عامل محوری را در جمعیت شناسی بررسی خواهیم کرد. این ترتیب که با نام جمعیت شناسی محاسباتی عامل محور مرسوم گشته است، در واقع راه حلی است اساسی جهت مقابله با چالش های پیش روی جمعیت شناسی بنابراین با تلاش برای آشتی دادن این روش از هر دو رشته - جمعیت شناسی و مالی و شبیه سازی اجتماعی رهیافتی نوین در علم را معرفی خواهیم کرد. سپس در قسمت بعدی مقاله اشاره به جمعیت شناسانه مطرح دنیا که مدل های جمعیتی پیچیده ای را با استفاده از این رهیافت ترکیبی بازسازی کرده اند خواهیم داشت. به طور کلی نتایج حاکی از آنست که مدل سازی عامل محوری به عنوان رویکردی نوین برای ساخت مدل هایی با الگوهای سطح کلان شناخته شده است که در عین حال، کار خود را از فرضیات متحمل در سطح خرد آغاز می کنند و از این حیث بسیار مورد استفاده در جمعیت شناسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, جمعیت شناسی, مدل سازی عامل محور, شبیه سازی اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061986,
author = {صابر, حمیده and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا and حسنی درمیان, غلامرضا},
title = {کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین},
year = {2016},
location = {ساری, ايران},
keywords = {جمعیت شناسی، مدل سازی عامل محور، شبیه سازی اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی)
%A صابر, حمیده
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
%D 2016

[Download]