ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , 2017-02-21

عنوان : ( تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت )

نویسندگان: مریم داوردوست منش , محمد حسین احمدزاده , فریبا باقری بجستانی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درحال حاضر، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مثل زیتوده به عنوان جایگزین سوختهای فسیلی مورد توجه جدی قرارگرفته است. بر این اساس در این تحقیق دو هدف تصفیه پساب و تولید جریان الکتریسیته به طور همزمان توسط جلبک مورد بررسی قرار گرفت. دو پساب با منشاء گاوی و گوسفندی تهیه و برای بررسی حذف یون های فلزی و تولید انرژی توسط جلبک کلرلاولگاریس مورد استفاده قرار گرفتند. برای انجام آزمایش حجم های مشخص از محیط کشت و ریز جلبک با نسبت های معین با یکدیگر مخلوط شدند و در شرایط دمای محیط و شدت نور مناسب قرار گرفتند. برای تعیین رشد ریزجلبک چگالی نوری آن توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر uv-vis اندازه گیری شد و پس از رسیدن به فاز ساکن ریزجلبک از محیط برداشت شد و محلول محیط کشت جهت ارزیابی میزان حذف عناصر موجود در محیط کشت با استفاده از طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی آنالیز گردید. در ادامه یک پیل سوختی میکروبی ساخته خواهد شد که در آن از جلبک به عنوان بیوکاتالیست فوتوسنتز کننده استفاده می شود. این سل ضمن تولید الکتریسیته به عنوان منبع انرژی تجدید پذیرو ارزان قیمت به تصفیه همزمان فاضلاب و تولید سوخت زیستی و محصولات جانبی از زیتوده جلبک می انجامد.

کلمات کلیدی

, زیتوده, کلرلاولگاریس, پیل سوختی میکروبی, سوخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061991,
author = {داوردوست منش, مریم and احمدزاده, محمد حسین and باقری بجستانی, فریبا and مشتاقی, نسرین},
title = {تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیتوده- کلرلاولگاریس- پیل سوختی میکروبی- سوخت زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت
%A داوردوست منش, مریم
%A احمدزاده, محمد حسین
%A باقری بجستانی, فریبا
%A مشتاقی, نسرین
%J ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی)
%D 2017

[Download]