بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02

عنوان : ( بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT )

نویسندگان: سهراب آریان فرد , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، به بررسی تأثیر تلرانس ابعادی سوراخ پرچ، بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024 پرداخته شده است، که فاکتور شدت تنش، از طریق تحلیل عددی و عمر خستگی اتصال، با استفاده از آزمایش تجربی و معیار SWT محاسبه شده است. که نتایج معیار SWT حدود 16.3 درصد با نتایج تجربی اختلاف دارد. به علاوه به منظور صحت سنجی مدل اجزای محدود، با استفاده از استاندارد ASTM E 399، از طریق آزمایش، مقدار بیشترین فاکتور شدت تنش آلیاژ آلومینیوم 2224 به دست آمده که تطابق خوبی با نتایج عددی دارد.

کلمات کلیدی

, فاکتور شدت تنش – تلرانس ابعادی – عمر خستگی, آلومینیوم 2224 – معیار SWT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062008,
author = {آریان فرد, سهراب and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاکتور شدت تنش – تلرانس ابعادی – عمر خستگی-آلومینیوم 2224 – معیار SWT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT
%A آریان فرد, سهراب
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2017

[Download]