همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام , 2017-02-22

عنوان : ( بررسی انگل های کرمی کپور ماهیان رودخانه کارون استان چهارمحال و بختیاری )

نویسندگان: نادر احمدی صالح بابری , خداد پیرعلی خیر آبادی , حسن برجی , زهرا شریفی دروازه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر تعداد قطعه ماهی کپور از رودخانه کارون در منطقه دوپلان استان چهارمحال و بختیاری ، 0 شهرستان اردل به صورت تازه صید گردید و در کنار یخ به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد منتقل گردید. ماهیان ابتدا از نظر ظاهری مورد بررسی قرار گرفتند. سپس به روش استاندارد کالبد گشائی شدند و محتویات روده و محوطه بطنی درون ظروف پتری دیش قرار داده شدند. سپس با استفاده از درصد اتانول و 00 عدد انگل های کرمی جدا گردید و انگل ها درون ظرف حاوی الکل 5 استریومیکروسکوپ تعداد % گلیسرین قرار گرفتند. در نهایت نماتود های جدا شده از الکل خارج و جهت شفاف سازی درون لاکتوفنل قرار 5 گرفتند. سپس نماتود ها بر روی لام تثبیت و مونته گردیدند و در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند و ) شناسائی گردیدند.نتایج بررسی 4661( Moravec) و 4691( Bykhovskiiبا استفاده از کلید های تشخیصی درصد آلوده به نماتود آنیزاکیس بودند. با توجه به مشترک بودن 40حاضر نشان داد که این ماهیان به میزان معده ای مرتبط با مصرف ماهی خام و نیم پز است که توسط –بیماری آنیزاکیازیس که نوعی بیماری روده ای خانواده آنیزاکیده ایجاد می شود و علائمی از قبیل درد معده، تب، اسهال و تهوع ایجاد می کند و ممکن است لارو مرحله سوم آن در انسان ، دیواره معده و روده را سوراخ کند. یا لارو در معده جایگزین شود. بنابراین توصیه می شود که اقدامات مدیریتی و بهداشتی به ویژه در رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری انجام گیرد

کلمات کلیدی

, انگل های کرمی, کپور ماهیان , استان چهارمحال و بختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062024,
author = {احمدی صالح بابری, نادر and خداد پیرعلی خیر آبادی and برجی, حسن and زهرا شریفی دروازه},
title = {بررسی انگل های کرمی کپور ماهیان رودخانه کارون استان چهارمحال و بختیاری},
booktitle = {همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {انگل های کرمی، کپور ماهیان ، استان چهارمحال و بختیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انگل های کرمی کپور ماهیان رودخانه کارون استان چهارمحال و بختیاری
%A احمدی صالح بابری, نادر
%A خداد پیرعلی خیر آبادی
%A برجی, حسن
%A زهرا شریفی دروازه
%J همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
%D 2017

[Download]