سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-12-20

عنوان : ( طراحی بهینه مبدل حرارتی زمین به هوا در گلخانه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی )

نویسندگان: علی صفری مردخه , محمدحسین عباسپور فرد , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلخانه‏ها می¬توانند نقشی کلیدی در تامین نیاز غذایی جامعه با توجه به افزایش جمعیت جهانی و بهره برداری از منابع محدود آبی و خاکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران داشته باشند. ایجاد شرایط محیطی مناسب درگلخانه‏ها نیازمند مصرف مقدار زیادی انرژی بوده تا بتوان بارگرمایی - سرمایی مورد نیاز را به گلخانه وارد و یا خارج کرد، به ‏طوری که 15 تا 25 درصد از هزینه¬های تولید محصول مربوط به تامین گرمایش در گلخانه است. مصرف سوخت¬های فسیلی عامل اصلی تغییر اقلیم و در نتیجه گرمایش جهانی است که این امر توصیه نهاد‏های بین‏المللی به کشور‏ها را برای جایگزینی منابع تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت‏های فسیلی به دنبال دارد. مبدل‏های حرارتی زمین به هوا از جمله سامانه‏هایی هستند که می‏توانند به منظور بهره‏برداری از منابع انرژی‏های تجدیدپذیر مورد استفاده قرار بگیرند؛ برای طراحی بهینه‏ی این¬گونه سامانه‏ها نیازمند بررسی میزان تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف مانند طول لوله، قطر لوله، عمق لوله‏ی دفن شده، دبی جریان هوای درون لوله بر عملکرد حرارتی مبدل‏ها برای است. به دلیل این¬که بررسی آزمایشگاهی تمامی پارامترها در کنار هم بسیار دشوار و مستلزم هزینه‏ی زیاد است، هدف از مطالعه حاضر ارائه یک رویکرد مناسب شبیه‏سازی با کمک روش عددی دینامیک سیالات محاسباتی است تا بتوان پایه و اساسی مطلوب برای طراحی عملی اینگونه مبدل ها ارائه کرد.

کلمات کلیدی

, دینامیک سیالات محاسباتی, مبدل حرارتی زمین به هوا, گلخانه, انرژی تجدید پذیر, شبیه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062027,
author = {صفری مردخه, علی and عباسپور فرد, محمدحسین and طبسی زاده, محمد},
title = {طراحی بهینه مبدل حرارتی زمین به هوا در گلخانه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی},
booktitle = {سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {دینامیک سیالات محاسباتی، مبدل حرارتی زمین به هوا، گلخانه، انرژی تجدید پذیر، شبیه سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی بهینه مبدل حرارتی زمین به هوا در گلخانه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
%A صفری مردخه, علی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A طبسی زاده, محمد
%J سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]