همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی , 2012-02-20

عنوان : ( جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهرداری )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

, "در کتاب حاضر، مقالاتی با موضوع شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی درج شده است. در این مجموعه بیست و پنج مقاله از مجموع نود و چهار مقاله ارائه شده در «همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی» درج گردیده است. همایش مذکور از سوی سازمان شهرداری‌های کشور و با هدف شناخت وظایف و شیوه صحیح عملکرد این نهاد اجتماعی برگزار شده است. نگارندگان در این مقالات می‌کوشند تا علاوه بر تشریح وظایف شهرداری، نقش این سازمان را در پیشبرد اهداف دولت، تقویت فرهنگ شهروندی و دستیابی به توسعه پایدار مطالعه کنند و پیشنهادیی در راستای پیشبرد صحیح اهداف از پیش تعریف شده این سازمان و بهبود عملکرد آن ارائه کنند."

کلمات کلیدی

, شهروندی, مدیریت شهرادری, شهرداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062035,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهرداری},
booktitle = {همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شهروندی، مدیریت شهرادری، شهرداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهرداری
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی
%D 2012

[Download]