بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران , 2017-03-11

عنوان : ( استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد )

نویسندگان: آصف پورمعصومی حسن کیاده , بهشید بهکمال , محسن کاهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش چشم گیر و روز افزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها، نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های نوظهور نیز می‌باشد. فرایند‌کاوی حوزه تحقیقاتی جدیدی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده و به منظور افزایش کیفیت سرویس دهی و انجام امور در سازمان‌های گوناگون بکار گرفته شده است. در این مقاله، به شیوه استفاده از فرایندکاوی به منظور شناسایی فرایندهای واقعی در حال رخداد در سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و بهبود و ارتقا کیفیت آن‌ها پرداخته شده است. در این پژوهش، سیستم شهرسازی شهرداری مشهد به عنوان مورد مطالعاتی تحلیل و آنالیز شده است. در این بررسی، پرکاربردترین فرایند سیستم شهرسازی در 13 منطقه شهرداری مشهد از روی نگاره‌های رویداد استخراج شده و گلوگاه‌های اجرایی آن‌ها شناسایی شدند. همچنین سرعت اجرای فرایند در مناطق مختلف مقایسه شده و رابطه بین ساختار فرایند و سرعت اجرای فرایند شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش، قابل اعمال برروی کلیه سازمان‌هایی که دارای سیستم‌ اطلاعاتی با قابلیت ثبت نگاره (منطبق بر استانداردهای فرایندکاوی) هستند، می‌باشد.

کلمات کلیدی

, فرایند کاوی, کشف فرایند, بهبود فرایند, فرایندهای کسب و کار, نگاره رویداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062065,
author = {پورمعصومی حسن کیاده, آصف and بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن},
title = {استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرایند کاوی، کشف فرایند، بهبود فرایند، فرایندهای کسب و کار، نگاره رویداد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد
%A پورمعصومی حسن کیاده, آصف
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%J بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران
%D 2017

[Download]