کتابخانه های آموزشگاهی پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( نقش تشکلهای کتابخانه های آموزشگاهی و جایگاه کتابداران )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف و فلسفه های وجودی تشکلهای حرفه ای به ویژه انجمنهای تخصصی در هر حوزه کمک به رشد و بالندگی آن حوزه می باشد. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نیز (بر اساس اساسنامه) پس از شروع مجدد فعالیت در ایران از جمله کتابخانه های آموزشگاهی پرداخته است. کتابخانه های آموزشگاهی ایران به چند دلیل عمده حائز اهمیت بوده و نیاز به توجه بیشتری نسبت به سایر کتابخانه ها دارند: 1- نخستین حرکت ها برای ایجاد عادت به مطاله به شکل صحبح در کودکان و نوجوانان را وی توان در کتابخانه های آموزشگاهی ایجاد کرد 2- ضعف عملکرد ساختار اداری 3- تعداد بلقوه کتابخانه های آموزشگاهی 4- تشکیل دوره های کار و دانش کتابداری در برخی شهرها به منظور نیازهای پرسنلی ...

کلمات کلیدی

, انجمن کتابداری و اطلاع رسانی, تشکلهای کتابداری, کتابخانه های آموزشگاهی, آموزش و پرورش و کتابخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062088,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {نقش تشکلهای کتابخانه های آموزشگاهی و جایگاه کتابداران},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انجمن کتابداری و اطلاع رسانی، تشکلهای کتابداری، کتابخانه های آموزشگاهی، آموزش و پرورش و کتابخانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تشکلهای کتابخانه های آموزشگاهی و جایگاه کتابداران
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J کتابخانه های آموزشگاهی پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
%D 2009

[Download]