سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10

عنوان : ( بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , الهام اعلامی , سهیل رودری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از معضلات و چالش¬های جدی کشورهای در حال توسعه که با آن مواجه می¬باشند، موضوع تورم است. تورم به دلیل آثار زیان¬بار فراوانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می¬کند عاملان اقتصادی و سیاست¬گذاران را با چالش¬های جدی مواجه می¬سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می¬تواند بستری مناسب برای جذب نقدینگی و مدیریت تورم و پس-اندازهای عاملان اقتصادی در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تورم و توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی کشورهای عضو D8 طی دوره¬ی 1994-2014 با استفاده از مدل پانل دیتا است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی تورم و حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی بوده و همچنین حجم مبادلات در بازار بورس و میزان سرمایه¬ای بودن بازار بورس به-عنوان دو شاخص عمده توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی تأثر مثبت و معنی¬دار دارند. بنابراین، توسعه بازار سهام می¬تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود.

کلمات کلیدی

, تورم, توسعه بازار سهام, رشد اقتصادی, پانل دیتا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062111,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and بهنامه, مهدی and اعلامی, الهام and رودری, سهیل},
title = {بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تورم، توسعه بازار سهام، رشد اقتصادی، پانل دیتا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8)
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A بهنامه, مهدی
%A اعلامی, الهام
%A رودری, سهیل
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی
%D 2016

[Download]