چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26

عنوان : ( عوامل مؤثر بر سلامتی روان در محیط های مسکونی )

نویسندگان: ثریا طاهری , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند رو به رشد مهاجرت و افزایش جمعیت شهری در غالب کشورهای در حال توسعه، زمینه را برای تغییرات بنیادین در محیط های زندگی ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی، رشد واحدهای صنعتی و زندگی ماشینی علاوه بر تغییر محیط و روش زندگی انسان، سلامتی متقابل انسان و محیط را تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که در عصر حاضر، مشکلات روانی، اضطراب و افسردگی در صدر عوامل ایجاد کننده ناتوانی جسمی و مرگ های زودرس قرار می گیرد. از آنجا که محیط سالم به عنوان یکی از شاخصه های پایداری زندگی و نیازهای اساسی انسان محسوب می شود، بنابراین برنامه ریزی زیربنایی برای بازسازی عوامل محیطی موثر بر سلامتی در طراحی محیط های زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای این منظور تحقیق حاضر بر پایه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان، ضمن بیان اثرات محیطی موثر بر سلامت به ارزیابی چند نمونه از محیط های مسکونی سالم پرداخته و در پایان نیز دستورالعمل هایی جهت طراحی مسکن ارائه نموده است تا نتایج آن راهگشایی برای ایجاد محیط های مسکونی سالم باشد.

کلمات کلیدی

, محیط , مسکن , سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062134,
author = {طاهری, ثریا and طاهری, جعفر},
title = {عوامل مؤثر بر سلامتی روان در محیط های مسکونی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محیط ، مسکن ، سلامت روان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل مؤثر بر سلامتی روان در محیط های مسکونی
%A طاهری, ثریا
%A طاهری, جعفر
%J چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]