چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27

عنوان : ( طراحی معماری همساز با اقلیم شهر مشهد )

نویسندگان: سارا تفاخری , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازگشت انسان به طبیعت، همسازی با اقلیم و محیط، یکی از موضوع های مهمی است که امروزه در طراحی محیط های مسکونی انسانی مطرح است. بدین ترتیب شناخت و استفاده از قابلیت های نهفته در اقلیم برای تنظیم شرایط آسایش محیطی در فضاهای سکونت دائم و نیمه دائم و همچنین در فضاهای باز پیرامون ساختمان ها مورد توجه بیشتر معماران، طراحان شهری و سازندگان، که در اوایل دوره مدرن به کاربرد عوامل اقلیمی توجه ناچیزی می کردند، قرار گرفته است. این پژوهش در جهت شناخت اقلیم خاص مشهد و ارائه برخی راهکارهای معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد انجام شده است. با توجه به اطلاعات و دادهای آماری، در شهر مشهد هشت ماه از سال دما زیر منطقه آسایش و سه ماه از سال دما بالاتر از دمای آسایش می باشد و تنها دریک ماه از سال، اواسط اردیبهشت و اوایل خرداد، دما در محدوده آسایش می باشد که نشان دهنده چند اقلیمی بودن این شهر می باشد.

کلمات کلیدی

, معماری همساز با اقلیم, راهکارهای طراحی, اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062137,
author = {تفاخری, سارا and طاهری, جعفر},
title = {طراحی معماری همساز با اقلیم شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معماری همساز با اقلیم، راهکارهای طراحی، اقلیم مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی معماری همساز با اقلیم شهر مشهد
%A تفاخری, سارا
%A طاهری, جعفر
%J چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]