چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27

عنوان : ( نقش عوامل طبیعی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان )

نویسندگان: فرشته اسلامی , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های گذشته کودکان بیشترین وقت خود را به بازی با همسالانشان در خارج از خانه از جمله حیاط خانه ها و پارکینگ های خالی، کوچه ها و محلات، پارک ها و فضاهای سبز می گذراندند. اما امروزه با توجه به اینکه محیط های مسکونی شرایط لازم را برای فعالیت، تحرک و بازی کودکان فراهم نمی کنند؛ ارتباط کودکان با فضاهای باز و طبیعی در حال از بین رفتن است و آنها زمان بیشتری را صرف رسانه¬های تصویری و بازی های رایانه ای می کنند. این در حالی است که کودکان ذاتاً موجوداتی طبیعت دوست هستند و تمایل بیشتر آن ها به محیط های طبیعی نسبت به محیط های مصنوع بیانگر این مسأله است. بر این اساس محققان بر اهمیت حضور کودکان در طبیعت تأکید نموده و ارتباط با عوامل و عناصر طبیعی را زمینه ساز رشد و پرورش کودک می¬دانند. هدف از مقاله حاضر پی بردن به تأثیرات محیط طبیعی بر ابعاد مختلف رشد جسمانی، شناختی و روانی- اجتماعی کودکان می باشد. تحقیق حاضر بر پایة روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی ابعاد رشد و مراحل آن، تأثیر محیط بر کودک و نقش محیط های طبیعی بر ابعاد مختلف رشد کودکان می¬پردازد. نتایج این بررسی در قالب راهبردهای طراحی فضاهای باز محیط های مسکونی جهت زمینه¬سازی رشد کودکان ارایه می¬شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که فضاهای باز این محیط¬ها به عنوان مهم ترین بستر حضور کودکان شایسته است در تلفیق و ارتباط عمیق با طبیعت طراحی شده و عواملی چون تنوع و فرصت، تحریک حواس، قابلیت دستکاری محیط، تعامل اجتماعی، مشارکت کودکان، ایجاد فضاهای آزاد و منعطف و ایجاد قلمروهای کودک در طراحی آن‌ها مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, طبیعت, کودکان, ابعاد رشد, محیط های مسکونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062138,
author = {اسلامی, فرشته and طاهری, جعفر},
title = {نقش عوامل طبیعی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طبیعت، کودکان، ابعاد رشد، محیط های مسکونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش عوامل طبیعی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان
%A اسلامی, فرشته
%A طاهری, جعفر
%J چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]