دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده )

نویسندگان: حمید بلوری بزاز , علی اخترپور , سعید خرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مصالح ریزدانه به ویژه رسهای نرم، نرم بودن خاک گاها مشخصات تغییرشکلی و مقاومتی این مصالح را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. لذا وجود مدل رفتاری که با دقت مناسبی اثرات این پدیده را شبیه سازی نماید، بسیار حائز اهمیت است. آزمایشات سه محوری انجام شده روی خاکهای نرم، سختشوندگی این مصالح را در کرنشهای بالا نشان می دهد. در این مقاله، ابتدا نتایج آزمایشات سه محوری روی رس نرم بانکوک آمده است و در ادامه آن با استفاده از یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک سخت شونده/ نرم شونده شناخته شده، مصالح نرم مذکور، با دقت مناسبی مدلسازی گردیده و پارامترهای مصالح بدست آمدند. تطابق مناسب مقادیر محاسبه شده و کمیت های تغییرشکلی و تنشی اندازه گیری شده، حکایت از دقت مناسب این مدل رفتاری در شبیه سازی رفتار خاکهای نرم دارد.

کلمات کلیدی

, رس‌های نرم, مدل رفتاری سخت‌شونده/نرم‌شونده, رفتار استاتیکی, سه‌محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062186,
author = {حمید بلوری بزاز and اخترپور, علی and سعید خرقانی},
title = {مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رس‌های نرم، مدل رفتاری سخت‌شونده/نرم‌شونده، رفتار استاتیکی، سه‌محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده
%A حمید بلوری بزاز
%A اخترپور, علی
%A سعید خرقانی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]