معماری و شهرسازی, دوره (21), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (5-14)

عنوان : ( نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی ایران در دوران پهلوی (1357-1304) )

نویسندگان: سارا مهدیزاده , پیروز حناچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون تحقیقاتی در مورد فعالیت های حفاری باستان شناسان غربی در محوطه های تاریخی ایران، انجام شده است. اما در این پژوهش کوشش می شود، نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی در دوران پهلوی (1357- 1304) مورد بررسی انتقادی قرار گیرد. ارنست هرتسفلد، آندره گدار، آرتور پوپ و ماکسیم سیرو از اولین کارشناسان غربی بودند که توسط «انجمن آثار ملی» دعوت به همکاری شدند. در این راستا، مقاله ی حاضر با اتخاذ روش تحقیق تفسیری-تاریخی به نقد و بررسی فعالیت های این افراد در حوزه مرمت و حفاظت آثار تاریخی ایران می-پردازد. به دلیل عدم وجود منابع مدون و کافی در خصوص موضوع پژوهش، علاوه بر منابع ثانویه، داده های اولیه نیز در این نوشتار مورد تحلیل قرار گرفته است. این داده ها شامل: سخنرانی ها و خاطرات اعضای انجمن آثار ملی، روزنامه های قدیمی، متون تاریخی، اساسنامه های انجمن آثار ملی، و اسناد دولتی و رسمی می باشد. با استناد به برخی از مدارک و اسناد تاریخی که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است، نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت ها و دیدگاه های این کارشناسان غربی، نقش مهمی را در سیاس های اعمال شدۀ دولت مردان حکومت پهلوی در خصوص حفاظت و یا تخریب بناهای تاریخی ایران داشته است.

کلمات کلیدی

, مرمت, بناهای تاریخی, انجمن آثار ملی, کارشناسان غربی, دوران پهلوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062190,
author = {مهدیزاده, سارا and پیروز حناچی},
title = {نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی ایران در دوران پهلوی (1357-1304)},
journal = {معماری و شهرسازی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-6020},
pages = {5--14},
numpages = {9},
keywords = {مرمت، بناهای تاریخی، انجمن آثار ملی، کارشناسان غربی، دوران پهلوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی ایران در دوران پهلوی (1357-1304)
%A مهدیزاده, سارا
%A پیروز حناچی
%J معماری و شهرسازی
%@ 2228-6020
%D 2016

[Download]