دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران , 2017-03-01

عنوان : ( فرسودگی شغلی: چالشی در نظام مالیاتی )

نویسندگان: زهرا مرویان حسینی , محمود لاری دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت فرسودگی شغلی ممیزان مالیاتی به صورت مقایسه ای در دو مقطع زمانی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است، که در نمونه ای شامل - 214 مشاهده منتخب از جامعه ای متشکل از کلیه افراد شاغل در حرفه مالیاتی صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دهنده این واقیت است که به جز بعد کاهش موفقیت فردی که در طی فصل شلوغ در محدوده بحرانی قرار گرفته است، سایر ابعاد فرسودگی شغلی در محدوده تامل برانگیز می باشد. نتیجه گیری: قرار گرفتن ابعاد فرسودگی شغلی در محدوده تامل برانگیز و بالاتر بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن در طی فصل شلوغ نسبت به سایر فصول، حاکی از آن است که مدیران و دست اندکاران سازمان، باید بیش از پیش به مهمترین سرمایه سازمان که همان نیروی انسانی است توجه نموده و شرایطی را برای ارتقاء سلامت روانی، هر چه بیشتر پرسنل سازمان فراهم نموده تا کمتر شاهد از دست دادن نیروهای فعال خود که ممکن است به دلیل نگرش منفی آنها نسبت به خود و حرفه خود و عدم تمایل و رضایت نسبت به شغل ایجاد شود، باشد.

کلمات کلیدی

, نظام مالیاتی, فرسودگی شغلی, خستگی عاطفی, مسخ شخصیت, کاهش احساس موفقیت فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062197,
author = {زهرا مرویان حسینی and لاری دشت بیاض, محمود},
title = {فرسودگی شغلی: چالشی در نظام مالیاتی},
booktitle = {دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظام مالیاتی، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش احساس موفقیت فردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرسودگی شغلی: چالشی در نظام مالیاتی
%A زهرا مرویان حسینی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%J دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
%D 2017

[Download]