پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (13), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (435-449)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر )

نویسندگان: رضا دریساوی بهمنشیر , علی اکبر ناجی میدانی , مهدی خداپرست مشهدی , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حمل و نقل دریایی، شالوده و زیربنای اصلی تجارت و عنصر اصلی زنجیره تامین کالاست. در این زنجیره، بنادر به عنوان عامل تحریک اقتصاد کشورها و حلقه ارتباطی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، تداوم جریان کالا و خدمات را تضمین کرده و ارزان‌ترین راه تبادل کالا را در اختیار تجار و صاحبان کالا قرار می‌دهند. بندر خرمشهر در شمال غربی خلیج فارس و در جنوب غربی کشور ایران و در همسایگی جنوب شرقی کشور عراق (مرز زمینی شلمچه) در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون در استان خوزستان واقع شده است. در این تحقیق با بررسی تغییرات قیمت سوخت (انرژی) در کرایه حمل ونقل دریایی کالا در بندرخرمشهر سعی شده است میزان تاثیرگذاری هرکدام از عوامل موثر برتغییر هزینه‌های کرایه حمل شناسایی و بررسی شود. این پژوهش براساس اطلاعات سالانه سری‌های زمانی 1375تا 1391 می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد قیمت سوخت کشتی با نرخ کرایه حمل ونقل دریایی کالا نسبت مستقیم دارد، تقاضای حمل ونقل دریایی کالا با افزایش قیمت سوخت کشتی نسبت عکس دارد، میزان مصرف سوخت با وزن کالای جابه جاشده (تن/ مایل ) نسبت مستقیم دارد و افزایش تعداد شناورها با نرخ کرایه حمل ونقل دریایی نسبت معکوس دارد.

کلمات کلیدی

, قیمت سوخت, حمل و نقل دریایی, کالا, بندر خرمشهر, اقتصادسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062215,
author = {دریساوی بهمنشیر, رضا and ناجی میدانی, علی اکبر and خداپرست مشهدی, مهدی and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر},
journal = {پژوهشنامه حمل و نقل},
year = {2017},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-3459},
pages = {435--449},
numpages = {14},
keywords = {قیمت سوخت، حمل و نقل دریایی، کالا، بندر خرمشهر، اقتصادسنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
%A دریساوی بهمنشیر, رضا
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A صالح نیا, نرگس
%J پژوهشنامه حمل و نقل
%@ 1735-3459
%D 2017

[Download]