حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (744-753)

عنوان : ( کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد )

نویسندگان: پروین عباس پور , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین گام در مطالعات تنوع زیستی و مدیریت تلفیقی آفات، شناسایی گونه های موجود در منطقه می باشد. به منظور شناسایی کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان در شهرستان مشهد در فصول مختلف سال های 1393 و 1394 ضمن بازدید از مناطق مختلف شهرستان مشهد اقدام به جمع آوری نمونه های خاک از بوم نظام های کشاورزی شد. پس از حمل نمونه های خاک به آزمایشگاه با استفاده از قیف برلیز– تولگرین نمونه های کنه استخراج و بدن آنها با استفاده از محلول نسبیت شفاف شدند.کنه های شفاف شده روی لام های میکروسکوپی داخل محلول هویر تثبیت و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. در نتیجه تعداد 20 گونه از 11 خانواده شناسایی شدند. جنس و گونه هایی که با یک و دو ستاره مشخص شده اند به ترتیب برای فون استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد جدید هستند. فهرست گونه های شناسایی شده بر حسب خانواده به شرح زیر می باشد : Ameroseidae: Ameroseius plumosus*(Oudemans, 1902), A.parplumosus*(Nasr & Abou-Awad, 1986); Ascidae: Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940); Halolaelapidae: Halolaelaps sp.; Laelapidae: Gaeololaelaps asperatus (Berlese, 1904), G.angustus (Karg, 1965), G.queenslandicus (Womersley, 1956), G.sclerotarsus (Costa, 1968), Laelaspisella canestrinii* (Berlese, 1903), Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887); Macrochelidae: Macrocheles glaber* (Müller, 1860); Melicharidae: Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1859); Pachylaelapidae: Onchodellus karawaiewi **(Berlese, 1920), Pachylaelaps sp.; Parasitidae: Parasitus fimetorum**(Berlese, 1904), P.consanguineus (Oudemans & Voigts, 1904), Pergamasus falculiger* (Berlese, 1906); Rhodacaridae: Multidentorhodacarus denticulatus *(Berlese, 1920); Urodinychidae:Uroobovella marginata** (Koch, 1839); Uropodidae: Uropoda orbicularis* (Müller, 1776).

کلمات کلیدی

, تنوع, خراسان رضوی , Parasitiformes
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062223,
author = {عباس پور, پروین and صادقی نامقی, حسین and فکرت, لیدا},
title = {کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {744--753},
numpages = {9},
keywords = {تنوع، خراسان رضوی ،Parasitiformes},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد
%A عباس پور, پروین
%A صادقی نامقی, حسین
%A فکرت, لیدا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]