فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (5), شماره (12), سال (2017-4) , صفحات (197-220)

عنوان : ( کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زاده )

نویسندگان: جواد میزبان , محمد تقوی , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاعران و نویسندگان فارسی‌زبان، همواره برای آنکه به لطف و شیرینی و رسایی کلام خویش بیفزایند از مَثَل بهره‌ برده‌اند. در میان نویسندگان معاصر، محمدعلی جمال‌زاده در داستان‌های خویش از مَثَل مکرر استفاده کرده است. او در پنج داستان در مجموعه یکی بود و یکی نبود 73 مَثَل به کار برده است. شیوه‌های کاربرد (چون اقتباس، حل، اشاره و تصویرسازی) و کارکردهای مختلف (چون اجتماعی، ارزشی، اخلاقی، انتقادی و طنزآمیز) اهمیت مَثَل را در نظر این نویسنده و کنجکاوی و علاقه‌مندی او را نسبت به ادبیات عامه نشان می‌دهد. همچنین بیان ارزش‌های بارز فرهنگی و یا مخالفت با ضد ارزش‌ها از حیث مضمونی برای نویسنده اهمیت داشته است. در مجموعه یکی بود و یکی نبود، کاربرد مَثَل‌ها به تقویت و پرداخت بعضی عناصر داستانی (شخصیت‌پردازی، لحن، فضاسازی، موضوع و درون‌مایه و...) نیز کمک کرده است. می‌توان گفت کاربرد مَثَل جزو ویژگی‌های سبکی جمال‌زاده شده است.

کلمات کلیدی

, جمال زاده, یکی بود یکی نبود, مثل, کارکرد, محتوی, فضا سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062231,
author = {میزبان, جواد and تقوی, محمد and مهدوی, محمدجواد},
title = {کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زاده},
journal = {فرهنگ و ادبیات عامه},
year = {2017},
volume = {5},
number = {12},
month = {April},
issn = {2345-4466},
pages = {197--220},
numpages = {23},
keywords = {جمال زاده،یکی بود یکی نبود، مثل، کارکرد،محتوی، فضا سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زاده
%A میزبان, جواد
%A تقوی, محمد
%A مهدوی, محمدجواد
%J فرهنگ و ادبیات عامه
%@ 2345-4466
%D 2017

[Download]