همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین , 2014-02-19

عنوان : ( بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد )

نویسندگان: محمد شکوهیان , روزبه شاد , سعید عطاران کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده رشد و توسعه شهرها متاثر از عوامل مختلف محیطی، انسانی، اقتصادی و سیاسی می باشد. این روند رشد حول مهمترین عامل یعنی میزان اهمیت و اولویت داشتن ارائه خدمات به شهروندان و همچنین دسترسی آنان به امکانات شهری تغییر می نماید. در دهه های اخیر دو مفهوم تعریف شده برای یک شهر ایده آل یعنی یکی شهرهایی توسعه یافته و دیگری تداوم این توسعه و رشد که به علت تقابل دو مفهوم منابع محدود و رشد نامحدود در تضاد با یکدیگر به نظر می رسند موجب بروز تناقض در خلق آرمان شهر مطلوب انسان مدرن شده است. لذا نظریه پردازان توسعه شهری مفهوم جدیدی در مدیریت کلان با عنوان توسعه پایدار شهری ارائه نموده اند. توسعه ای که نه تنها موجودیت آن مطلوب شهروندان می باشد بلکه چشم انداز پیش رو که متاثر از ثبات و دوام آن دارد و همچنین دیدگاه مدیریت کلان به آن مورد تایید و خواست ساکنان آن است. یکی از مطلوبتهای این چنین شهر هایی دسترسی به منابع پایدار انرژی که دارای کمترین میزان خطر و آلایندگی برای محیط زیست شهری از بعد ثبات آن می باشد است و گاز با توجه به منابع غنی آن در دنیا و نیز مقدار آلایندگی کم، بهترین گزینه برای این مقصود به نظر می رسد. برآورد میزان مصرف گاز شهری برای هر کاربری در شهرها می تواند موجب تدقیق بیشتر بر روی عوامل موثر در مصارف گاز به خصوص مصارف عمده گردد. این تحقیق با تلفیق و ترکیب اطلاعات موجود در مورد میزان مصارف فعلی، مقدار جمعیت و دیگر پارامترهای موثر شهری مانند کاربری ها، تراکم ساختمانی، منطقه مورد نظر و ... با استفاده از مقادیر مصرف گاز در شهر مشهد و همچنین با استفاده از سیستم اطلاعات مکانیGIS و همچنین استفاده از رگرسیون فضایی (چند بعدی) و درونیابی با استفاده از توابع Kriging سعی در تخمین و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف و مورد انتظار در مصرف گاز در این شهر و برای هر کاربری را دارد. حاصل این پژوهش موجب دستیابی به روابطی جهت تخمین مقادیر مصرف در سالهای آینده و در هر منطقه و با هر خصوصیت شهری شده است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کاربری زمین های شهری, سیستم اطلاعات مکانی, گاز, رگرسیون فضایی, درونیابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062283,
author = {شکوهیان, محمد and شاد, روزبه and عطاران کاخکی, سعید},
title = {بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد},
booktitle = {همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کاربری زمین های شهری، سیستم اطلاعات مکانی، گاز، رگرسیون فضایی، درونیابی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد
%A شکوهیان, محمد
%A شاد, روزبه
%A عطاران کاخکی, سعید
%J همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین
%D 2014

[Download]