همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین , 2014-02-19

عنوان : ( پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد )

نویسندگان: محمد شکوهیان , روزبه شاد , سعید عطاران کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده روند افزایشی تقاضا برای مصرف گاز در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که شاهد افزایش حدود 5/2 درصدی مصرف در هر سال نسبت به سال قبل در مصرف کلی بوده ایم و این نرخ صعودی مصرف در دهه اخیر که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه رخ داده موجب ایجاد نگرانی هایی از نظر چشم انداز آیـنده مـصرف با توجه به مـنابع مـحدود آن شــده است. کشور ایران علیرغم جمعیتی بسیار کمتر از کشورهای دیگر در رتبه بندی بیشترین مصرف کنندگان گاز در دنیا در مقام سوم قرار دارد که این خود بر اهمیت مطالعه در این زمینه می افزاید. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS و همچنین استفاده از تحلیل های آماری و مدل های چند بعدی و نیز درونیابی و تلفیق اطلاعات حاصله از این تحلیل ها به ایجاد یک تصویر شفاف تر از عوامل اصلی موثر بر مصارف عمده گاز شهری کمک شود. این تحقیق ضمن تلفیق و ترکیب اطلاعات موجود در مورد میزان مصارف فعلی و مقدار جمعیت و دیگر پارامترهای موثر شهری مانند کاربری ها و ... با استفاده از مدل رگرسیونی چند بعدی به تفسیر و تخمین این اطلاعات و وزن دهی به هر متغیر اقدام نموده و با درونیابی این تخمین ها به یک میزان واحد برای هر پارامتر نایل شده است. در انتها با استفاده از میزان رشد هر متغیر و پیش بینی برای سال طرح یعنی سال 1395روابط نهایی برای این سال و هر کاربری معین شده که حاصل این پژوهش دستیابی به عددی بین 7 تا 8 میلیارد متر مکعب مصرف گاز با توجه به جمعیت شهر مشهد در این سال می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کاربری زمین های شهری, سیستم اطلاعات مکانی, گاز, رگرسیون فضایی, درونیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062285,
author = {شکوهیان, محمد and شاد, روزبه and عطاران کاخکی, سعید},
title = {پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد},
booktitle = {همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کاربری زمین های شهری، سیستم اطلاعات مکانی، گاز، رگرسیون فضایی، درونیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد
%A شکوهیان, محمد
%A شاد, روزبه
%A عطاران کاخکی, سعید
%J همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین
%D 2014

[Download]