نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک‌های AAC ، NAAC ، CLC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره؛ مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد )

نویسندگان: محمد شکوهیان , محمد غیبی , امیرحسین شادمهری طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بر اثر توسعه صنعت ساختمان و رشد سریع گسترهی ساخت و ساز، به تدریج تبعات دخالت‌های بی حد و مرز انسان در طبیعت و محیط زیست نمایان شد. در راستای این تلاش‌ها، مفهوم "توسعه پایدار" از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه به معنای برآورد کردن احتیاجات نسل حاضر بدون وارد ساختن لطمه به توانایی‌های نسل آتی در تأمین نیازهای خود، مورد توجه قرار گرفت. پژوهش حاضر قصد دارد تا میزان مصرف آب در تولید و اجرای سه نوع بلوک پر مصرف و رقیب صنعت ساختمان ایران را مورد ارزیابی چرخه عمر LCA قرار دهد. مطالعات موردی بر روی کارخانجات مطرح و مورد تائید استاندارد در شهر مشهد صورت گرفت و در طول فرآیند تولید و اجرا میزان مصرف آب در بلوک‌های مذکور ارزیابی و مقایسه شد. در انتهای پژوهش مقادیر اندازه گیری شده به عنوان دادهی خام جهت تحلیل‌های تصمیم گیری چند معیارهی AHP ، Topsis و ELECTERE بهره برداری شد. نتایج مقایسات نشان داد که بیش‌ترین میزان مصرف آب مربوط به بلوک AAC و کمترین مقدار آن متعلق به بلوک CLC است. این استنتاج حاکی از آن است که تولید بلوک CLC از نظر برنامه ریزی در جهت حفظ منابع آب، بیش‌ترین همسویی را با سیاست‌های توسعه پایدار دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: ( ارزیابی چرخه عمر LCA , AAC , NAAC , CLC , تصمیم گیری چند معیاره )
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062334,
author = {شکوهیان, محمد and غیبی, محمد and شادمهری طوسی, امیرحسین},
title = {ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک‌های AAC ، NAAC ، CLC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره؛ مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: ( ارزیابی چرخه عمر LCA ، AAC ، NAAC ، CLC ، تصمیم گیری چند معیاره )},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک‌های AAC ، NAAC ، CLC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره؛ مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد
%A شکوهیان, محمد
%A غیبی, محمد
%A شادمهری طوسی, امیرحسین
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]