اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (23), شماره (11), سال (2016-9) , صفحات (48-88)

عنوان : ( بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان )

نویسندگان: مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی‌های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی سیستم تولید نشان می دهد اجرای این سیاست ها، حجم بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه ای ۶۲/۱۸ تراوات ساعتی را به دنبال خواهد داشت که ۳۲/۲ تراوات ساعت از این بهینه صادراتی به دلیل اجرای سیاست های افق چشم انداز ایجاد خواهد شد. این افزایش ۱۴ درصدی بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه ای، ایجاد ۵۰۰۰ شغل در منطقه خراسان و افزایش قیمت تمام شده ۳۲ درصدی را نیز به همراه دارد، ولی تأثیر چندانی بر کاهش انتشار آلاینده زیست محیطی نخواهد داشت. علت عدم کاهش قابل توجه حجم آلاینده، محدود بودن توان تجدیدپذیر ورودی به سیستم تولید و علت افزایش قابل توجه قیمت نیز هزینه سرمایه گذاری بالای تولید برق خورشیدی و بادی است که حمایت مالی جدی از پروژه های فنی-مهندسی بادی و خورشیدی و تسهیم هزینه تولید با مشترکان را می طلبد. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت های تولید به حداکثر پتانسیل، به‌منظور مقابله با ماهیت نوسانی تولید تجدیدپذیر، راه کاری اساسی برای توسعه حقیقی تولید برق تجدیدپذیر به شمار می رود.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی سیستم برق منطقه ای, تولید هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر, آینده پژوهشی سیستم قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062340,
author = {مهدی قائمی اصل and سلیمی فر, مصطفی and مهدوی عادلی, محمدحسین and مصطفی رجبی مشهدی},
title = {بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2016},
volume = {23},
number = {11},
month = {September},
issn = {2251-7790},
pages = {48--88},
numpages = {40},
keywords = {شبیه سازی سیستم برق منطقه ای; تولید هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر; آینده پژوهشی سیستم قدرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان
%A مهدی قائمی اصل
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A مصطفی رجبی مشهدی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2016

[Download]