هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , 2017-01-25

عنوان : ( استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی )

نویسندگان: سمیرا شعیبی محسن ابادی , حمزه خانپور , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید نوترون‌های پیش‌رو، که نوترون بخش زیادی از تکانه‌ی طولی پروتون را حمل می‌کند، در فرآیند پراکندگی ناکشسان ژرف در HERA مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، با کمک داده‌های تجربی تولید نوترون‌های پیش‌رو، توابع شکستگی نوترون در تقریب NLO استخراج شده است. با کمک آنالیز انجام شده، ثابت جفت‌شدگی قوی α_s (M_z^2) نیز در تقریب NLO بدست آمده است. نتایج استخراج شده سازگاری بسیار بالایی را با داده‌های تجربی نوترون‌های پیش‌رو نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, توابع شکستگی نوترون, ثابت جفتشدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062346,
author = {شعیبی محسن ابادی, سمیرا and حمزه خانپور and تقوی شهری, سیده فاطمه and جاویدان, کورش},
title = {استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها},
year = {2017},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {توابع شکستگی نوترون، ثابت جفتشدگی قوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی
%A شعیبی محسن ابادی, سمیرا
%A حمزه خانپور
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%A جاویدان, کورش
%J هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
%D 2017

[Download]