مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا علیه السلام , 2017-02-16

عنوان : ( حکیم عمادالدین محمودبن مسعودبن محمودشیرازی؛پزشک وآسیب شناس اجتماعی دوران صفوی )

نویسندگان: سیدعلیرضا گلشنی , محمود خالقی وردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یکی از مشاهیر آرامیده در دارالشفاء حرم مطهر رضوی که از چهرههای برجستهی تاریخ پزشکی ایران در دوره صفوی؛ «حکیم عمادالدین محمود بن مسعود بن محمود شیرازی»(921-1000 ق) است. دوران صفوی را باید دوران برپایی امنیت و آرامش برای جامعهی ایرانی دانست. این دوره برای بسیاری از صاحبان ذوق و استعداد فرصت مناسبی بود که تواناییهای خود را به کار گرفته و گامی در جهت پیشرفت علم بردارند. که در سایهی امنیت موجود در این عصر به موفقیتهایی در علم پزشکی نایل گردید. حکیم عمادالدین نیز که چندی به خدمت شاهتهماسب صفوی (حکـ 929-984 ق) درآمده بود توانست سرپرستی دارالشفای حرم رضوی در مشهد را به دست آورده و نیز با سفر به هند و کسب تجربیات فراوان رسالات و تالیفاتی باارزش در حوزهی علم پزشکی به یادگار بگذارد. همچنین از وی فرزندان و شاگردان بسیاری در ایران و هند به یادگار مانده بود که توانستند راه و رسم علمی وی را برای اعصار بعد ادامه دهند. این نوشتار به بررسی زندگانی یکی از بزرگ-ترین پزشکان قرون جدید و نخستین پیش قراول آسیبشناس اجتماعی در جهان یعنی حکیم عمادالدین محمود شیرازی دارد.

کلمات کلیدی

, حکیم عمادالدین محمود شیرازی, صفویه, دارالشفای مشهدالرضا, هند, شیراز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062383,
author = {گلشنی, سیدعلیرضا and خالقی وردی, محمود},
title = {حکیم عمادالدین محمودبن مسعودبن محمودشیرازی؛پزشک وآسیب شناس اجتماعی دوران صفوی},
booktitle = {مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا علیه السلام},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حکیم عمادالدین محمود شیرازی، صفویه، دارالشفای مشهدالرضا، هند، شیراز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حکیم عمادالدین محمودبن مسعودبن محمودشیرازی؛پزشک وآسیب شناس اجتماعی دوران صفوی
%A گلشنی, سیدعلیرضا
%A خالقی وردی, محمود
%J مشاهیر آرمیده در حرم مطهر امام رضا علیه السلام
%D 2017

[Download]