همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت , 2015-08-06

عنوان : ( مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران )

نویسندگان: مرضیه رئوف نژاد , محسن کاهانی , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم عظیم داده‌ها و روند رو به رشد آن ها بر اهمیت درک و تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان یک استراتژی کلیدی سازمان ها افزوده است که از این میان داده ها و اطلاعات پژوهشی در جهت پیشبرد دانش و بهبود روش های علمی و نیز بهبود سیاست-گذاری ها استفاده می‌شوند. با استفاده از سیستم‌های استخراج اطلاعات می توان پایگاه دانشی ساخت یافته ایجاد نمود و تصمیم-سازی های کارآمدتری جهت مدیریت سازمان ها براساس دانش، ارائه داد. در این مقاله، مقایسه ای بین استاندارد فرمت اطلاعات پژوهشی اروپا (CERIF)، الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران (سمات) و سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی (ساعد) انجام گرفته است و پیشنهاداتی جهت بهبود سمات ارائه شده است. همچنین مقایسه ای بین قالب جمع آوری داده های پژوهشی سمات بصورت اکسل با چارچوب توصیف منابع (قالب معنایی RDF) انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان می دهد که روش -پیشنهادی باعث افزایش کارایی و ساماندهی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی و پژوهشی نسبت به روش های موجود می شود.

کلمات کلیدی

, داده های پژوهشی, آنتولوژی, سمات, ساعد, CERIF و RDF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062400,
author = {رئوف نژاد, مرضیه and کاهانی, محسن and مهارتی, یعقوب},
title = {مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {داده های پژوهشی، آنتولوژی، سمات، ساعد،CERIF و RDF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران
%A رئوف نژاد, مرضیه
%A کاهانی, محسن
%A مهارتی, یعقوب
%J همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
%D 2015

[Download]