کنفرانس بین المللی پیوستگی های فرهنگی ایران و پاکستان , 2016-05-04

عنوان : ( بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول )

نویسندگان: منیر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم زبان‌شناسی که امروزه ارتباط بسیار عمیقی با حوزه انسان‌شناسی شناختی یافته‌است، موضوع پیدایش زبان‌های جدید می‌باشد. به نظر می‌رسد این مفهوم که با نظریه «بیکرتون» با عنوان معرفی «زبان‌های پی‌جین و کریول» کم‌کم جای خود را در تحقیقات زبان‌شناسی مدرن پیدا کرده، تنها مطالعات خود را برای اثبات این فرضیه بر روی زبان‌های سرخ‌پوستی، اقیانوسیه و بخش‌هایی از آفریقا به عنوان مستعمره معطوف ساخته‌است، در حالیکه با بررسی تاریخی و ریشه‌شناسی سایر زبان‌های زندة دنیا ازجمله؛ زبان اردو نیز می‌توان مشابهت‌هایی را بین خصوصیات شمرده شده از سوی طرح کنندگان این فرضیه و زبان اردو یافت و آن را به عنوان یک دست‌آورد علمی در حوزه زبان‌شناسی معرفی نمود. این پژوهش ضمن بررسی تاریخی شکل‌گیری زبان اردو و اثبات انطباق بخش‌هایی از آن با فرضیه زبان‌های پی‌جین و کریول بر نظریة زبانی «اصول همگانی نحو» و نقش فرهنگ در ایجاد زبان‌های پی‌جین و کریول به عنوان اصول بنیادین ساخت زبان‌های جدید نیز تأکید داشته و آن را با شواهدی از زبان اردو در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی

, زبان اردو, زبان فارسی, پی‌جین و کریول, زبان‌شناسی شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062422,
author = {طاهری, منیر},
title = {بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پیوستگی های فرهنگی ایران و پاکستان},
year = {2016},
location = {اسلام آباد, پاكستان},
keywords = {زبان اردو، زبان فارسی، پی‌جین و کریول، زبان‌شناسی شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول
%A طاهری, منیر
%J کنفرانس بین المللی پیوستگی های فرهنگی ایران و پاکستان
%D 2016

[Download]