حسابداری دولتی, دوره (2), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (37-46)

عنوان : ( ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی )

نویسندگان: مهدی صالحی , مریم کاهانی , کیانا حمیدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضربه بررسی تغییرات قیمت سهام و محافظه‌‌کاری برروی شرکتهای تولیدی دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 86 تا 91 می‌پردازد که دربر‌‌گیرنده 348 مشاهده (سال– شرکت) می‌باشد. منظور از شر‌‌کتهای تولیدی شرکتهایی هستند که در زمینه تولید فعالیت دارند لذا بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای واسطه‌‌‌‌‌گری در این تحقیق مد نظر قرار نمی‌گیرد و منظور از دولتی این است که بیشتر از 50 درصد سهام مربوط به شرکتهای دولتی باشد. برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری بر اساس مدل باسو(1997) و برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت سهام از شاخص درصد تغییرات قیمت نسبت به قیمت اولیه استفاده شد. نتایج آزمون نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و مجافظه‌کاری در شرکتهای دولتی وجود ندارد و همچنین نتایج فرضیه دوم و سوم نیزنشان می‌دهد که هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت سهام و شناسایی به هنگام ضررها و همجنین تغییرات قیمت سهام و شناسایی به هنگام سودها وجود ندارد.

کلمات کلیدی

محافظه‌کاری حسابداری؛ تغییرات قیمت سهام؛ شرکتهای دولتی تولیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062431,
author = {صالحی, مهدی and کاهانی, مریم and کیانا حمیدپور},
title = {ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی},
journal = {حسابداری دولتی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {****-0203},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {محافظه‌کاری حسابداری؛ تغییرات قیمت سهام؛ شرکتهای دولتی تولیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی
%A صالحی, مهدی
%A کاهانی, مریم
%A کیانا حمیدپور
%J حسابداری دولتی
%@ ****-0203
%D 2017

[Download]