اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان , 2015-11-19

عنوان : ( بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , زهره اباذری قره بلاغ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، مقررات متعددی با هدف حفظ استقلال و ارتقا کیفیت حسابرسی وضع شده است. محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات می باشد. هدف این تحقیق، بررسی مقایسهای دیدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بین محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. همچنین، این پژوهش درصدد بررسی هزینه و منفعت مقررات مذکور میباشد. داده ها از طریق پرسشنامه، بین 135 حسابرس و 77 نفر از کارکنان شرکتهای سرمایه گذاری (مدیران مالی، مدیران سرمایه گذاری، کارشناسان ارشد، کارشناسان و تحلیلگران سرمایه- گذاری) در سال 1394 در تهران توزیع شد. نتایج حاکی از آنست که، مقررات ذکر شده، موجب بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود اعتماد استفاده کنندگان میگردد. همچنین، طبق نتایج، اعمال مقررات مذکور بر هزینه حق الزحمه حسابرسی بی تاثیر بوده و همچنین، بین نگرش حسابرسان و کارکنان شرکتهای سرمایه گذاری نسبت به تاثیر مقررات فوق بر کیفیت حسابرسی و اعتماد استفاده کنندگان تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کلیدی: محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی, هزینه ـ منفعت, اعتماد استفاده کنندگان, کیفیت حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062439,
author = {نصیرزاده, فرزانه and اباذری قره بلاغ, زهره},
title = {بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی},
booktitle = {اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان},
year = {2015},
location = {تفرش, ايران},
keywords = {کلیدی: محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی، هزینه ـ منفعت، اعتماد استفاده کنندگان، کیفیت حسابرسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A اباذری قره بلاغ, زهره
%J اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
%D 2015

[Download]