همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام , 2017-02-22

عنوان : ( تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد )

نویسندگان: فاطمه اکبرزاده , جمشید رزم یار , مینا عباسی , سید علی کارگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلامیدیاپسیتاسی باکتری گرم منفی داخل سلولی بوده و یکی از مهم ترین بیماری های عفونی پرندگان می باشد که طیف وسیعی از گونه های مختلف پرندگان را درگیر می کند. از دیگر جنبه های اهمیت این بیماری ، زئونوز بودن آن است و تمام ژنوتیپ های این عامل قابل انتقال به انسان می باشند . به بیماری حاصل از آن را پسیتاکوز یا تب طوطی می نامند.در این طبق روش DNA قطعه طوطی به ظاهر سالم از گونه های مختلف نمونه مدفوع اخذ شده و پس از استخراج 130مطالعه از مربوط به PCR ، حضور کلامدیاپسیتاسی مورد بررسی قرار گرفت است. در این روش پرایمر مرحله اول nested-PCR nested ) مورد در آزمون 18/46( 24 نمونه130جنس و پرایمر مرحله دوم مربوط به گونه بود. از تعداد - مثبت گردید. PCR با توجه به رشد روز افزون نگهداری طوطی در محیط خانه و نبود علائم کلینیکی در طوطی های بیمار ، احتمال آلوده شدن افراد به خصوص دامپزشکان ، کودکان ، سالمندان و افراد باردار بایستی مد توجه قرار بگیرد. درنهایت با توجه به نتایج تحقیق توصیه به اجرای برنامه های کنترلی همراه با برنامه های آموزشی زیست محیطی جهت کاهش شیوع و جلوگیری از گسترش عامل بین افراد و پرندگان می کنیم.

کلمات کلیدی

, کلامیدیوز, زئونوز , طوطی, nested PCR کلامدیاپسیتاسی , تب طوطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062451,
author = {اکبرزاده, فاطمه and رزم یار, جمشید and عباسی, مینا and کارگر, سید علی},
title = {تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد},
booktitle = {همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کلامیدیوز، زئونوز ، طوطی، nested PCR کلامدیاپسیتاسی ، تب طوطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد
%A اکبرزاده, فاطمه
%A رزم یار, جمشید
%A عباسی, مینا
%A کارگر, سید علی
%J همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
%D 2017

[Download]