پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-07-20

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افتخار یک احساس درونی است که می تواند درک بهتری از رفتار افراد به وجود آورد و زمانی ایجاد می شود که افراد موفق به انجام کاری دشوار شده و یا بازخوری مثبت از دیگران کسب کرده اند و این امر منجر به بروز نوعی احساسات مثبت در آن ها شده است. شرایط کاری راحت و انگیزه های پولی احساسات مثبت کارکنان را نسبت به سازمانهایشان افزایش می دهد و آنها را مشغول تر و متمایل به متعهد شدن به دلیل رضایت شغلی بالا می کند. در نتیجه، احساسات مثبت می تواند منجر به غرور برند سازمانها شود. . از این رو در این مطالعه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر افتخار به برند با نقش واسط رفتار شهروندی برند مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور در ابتدا افتخار به برند، تمایز برند، تعهد به برند، رهبری برند، حمایت امتیاز دهنده از برند و مالکیت روانی برند با نقش واسط رفتار شهروندی برند تشریح شده و نهایتا مدل مفهومی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, افتخار به برند, تمایز برند, تعهد به برند, رهبری برند, حمایت امتیاز دهنده از برند, مالکیت روانی برند, رفتار شهروندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062514,
author = {رحیم نیا , فریبرز and صادقی, فرشته},
title = {بررسی عوامل موثر بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افتخار به برند، تمایز برند، تعهد به برند، رهبری برند، حمایت امتیاز دهنده از برند، مالکیت روانی برند، رفتار شهروندی برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A صادقی, فرشته
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]