دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی )

نویسندگان: سیدسعید عسکریانی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علی رغم تلفات و خسارت هایی که تاکنون در اثر وقوع زمین لرزه های مخرب بوجود آمده است، اطلاعات محدودی درباره ی رابطه ی بین سطح خرابی سازه ها و ویژگی های زمین لرزه ها وجود دارد. از این رو، نیاز به ابزارهایی برای ارزیابی رفتار واقعی سیستم های سازه ای و همچنین برآورد خسارت های احتمالی و به دنبال آن تصمیم گیری های منطقی، ضرورت می یابد. یکی از جدیدترین ابزارهای برآورد شاخص عملکرد سیستم های سازه ای، منحنی های شکنندگی می باشند. در این پژوهش به منظور ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار، منحنی های شکنندگی تولید و ترسیم می شوند. در این خصوص، اثر زاویه ی موج در دیوارهای برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از یک قاب فولادی چهار طبقه استفاده شده است. در این پژوهش، منحنی¬های شکنندگی بر اساس تغییر مکان بین طبقه¬ای در سطوح مختلف بیشینه ی شتاب زمین، برای پنج سطح مختلف تعمیرپذیری رسم شده اند. تولید این منحنی‌ها از طریق انجام بیش از 35 تحلیل دینامیکی غیرخطی برای هر قاب به وسیله ی نرم افزار ABAQUS میسر شد. بررسی منحنی¬های حاصل شده نشان می دهد در سطوح تعمیـرپذیری 1 و 2، با افزایش زاویه ی موج احتمال خرابی دیوار برشی فولادی موج دار ذوزنقه ای در شدت های مختلف زمین لرزه کاهش مییابد. در سطح تعمیرپذیری 3، هر سه قاب به طور تقریبی از یک احتمال خرابی برخوردار هستند. در سطح تعمیرپذیـری 5، با افزایش زاویه ی موج احتمال خرابی بیشتری در دیوار برشی فولادی موج دار ذوزنقـه ای در شدت های مختلف زمین لرزه نتیجه می شود.

کلمات کلیدی

, منحنی شکنندگی, دیوار برشی فولادی موج دار, ورق موج دار ذوزنقه ای, زاویه ی موج.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062523,
author = {عسکریانی, سیدسعید and شهابیان مقدم, فرزاد and نوری, یونس},
title = {بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منحنی شکنندگی، دیوار برشی فولادی موج دار، ورق موج دار ذوزنقه ای، زاویه ی موج.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی
%A عسکریانی, سیدسعید
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A نوری, یونس
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]