راهبرد فرهنگ , دوره (10), شماره (38), سال (2017-7) , صفحات (41-69)

عنوان : ( موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد) )

نویسندگان: ندا رضوی زاده هروی , علی یوسفی , حسین بهروان , علی اصغر سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف کالا در انواع و اقسام آن، دارای دلالت‌ها و نشانه‌های عدیده فرهنگی اجتماعی است و موضع مصرفی افراد نیز بر همین مبنا، توجیه می‌گردد. هدف نوشتار حاضر این است که توضیح دهد مصارف تظاهری و خودنمایانه که غالبا با استفاده از کالاهای دارای نام و نشان (برند) با نوشوندگی بالا‌، همراه است چگونه توسط مصرف‌کنندگان توجیه می‌شود‌. برای یافتن پاسخ و پی بردن به معانی نهفته مصرف تظاهری با 38 مشارکت کننده زن در مشهد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، در خصوص مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن، مصاحبه عمیق بعمل آمده است. نتایج کدگذاری و تحلیل متن مصاحبه ها نشان می‌دهد برای مصرف تظاهری کالاها و خدمات مدیریت بدن، پنج توجیه عمده وجود دارد: موجه¬سازی هویتی مصرف که نشان تشخص و معرف موقعیت اجتماعی مصرف کننده تلقی می‌شود؛ موجه¬سازی روان شناختی که در آن فرد به نیازهای روانی خود، نوع انسان یا زنان ارجاع می‌داد؛ موجه‌سازی اقتصادی (عقلانی) انتخاب‌های مصرفی را پس از مقایسه‌ی ارزش مصرفی-ارزش مبادله یا محاسبه هزینه-فایده اقتصادی و اجتماعی، معقول ارزیابی می‌کرد؛ موجه‌سازی نظارتی(الزامی) که در آن فرد خود را تحت نظارت خواسته‌ها و پیشنهادهای دیگران مهم یا دیگران تعمیم یافته یا آموزه های اخلاقی و مذهبی می‌دید؛ و موجه‌سازی عادت‌واره که به «مسبوق به سابقه بودن الگوی مصرفی تظاهری یا تمایل به آن در تاریخچه زندگی فرد» ارجاع داشت.

کلمات کلیدی

, مصرف تظاهری, مدیریت بدن, موجه سازی, تمایز, هویت‌یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062545,
author = {رضوی زاده هروی, ندا and یوسفی, علی and بهروان, حسین and علی اصغر سعیدی},
title = {موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد)},
journal = {راهبرد فرهنگ },
year = {2017},
volume = {10},
number = {38},
month = {July},
issn = {2008-3696},
pages = {41--69},
numpages = {28},
keywords = {مصرف تظاهری، مدیریت بدن، موجه سازی، تمایز، هویت‌یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد)
%A رضوی زاده هروی, ندا
%A یوسفی, علی
%A بهروان, حسین
%A علی اصغر سعیدی
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2017

[Download]