دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25

عنوان : ( بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری فولادهای آلیاژی )

نویسندگان: نقی فتحی خراسانی , مرتضی کریمی علی آباد , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فولادهای آلیاژی به دلیل سختی زیاد از جمله موادی هستند که با روش های سنتی قابل ماشینکاری نیستند. از طرف دیگر زمان ماشینکاری و کیفیت سطح قطعات از پارامترهای مهم در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری تولید می باشد. فرآیند برش با آب یا جتآب، بدلیل ویژگی های منحصربفرد، برای برشکاری مواد سخت با کیفیت سطح بالا بسیار مناسب است. هدف اصلی این پروژه، تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری مواد سخت از جمله فولادهای آلیاژی است. در این راستا با استفاده از دو روش تاگوچی و ماتریس بهینه، طراحی آزمایشات صورت گرفت. پارامترهای نرخ ذرات ساینده، فشار، سرعت پیشروی و فاصله نازل تا قطعه کار به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند و زبری سطح برش و هزینه نهایی به عنوان مشخصه های کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور با استفاده از الگوریتم SA، با قید زبری سطح 6 میکرون متر، پارامترهای تنظیمی برای کمترین هزینه تعیین شدند.

کلمات کلیدی

, واترجت, فولادهای آلیاژی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062555,
author = {فتحی خراسانی, نقی and کریمی علی آباد, مرتضی and کلاهان, فرهاد},
title = {بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری فولادهای آلیاژی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واترجت، فولادهای آلیاژی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری فولادهای آلیاژی
%A فتحی خراسانی, نقی
%A کریمی علی آباد, مرتضی
%A کلاهان, فرهاد
%J دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]