چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک , 2017-02-17

عنوان : ( ارزیابی قابلیت اطمینان بوستر ترمز خلأیی در خودروهای سواری )

نویسندگان: علی ویسی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ارتقای سیستم ایمنی در خودروها به منظور کاهش سوانح رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است و سیستم ترمز که مسئولیت ایمنی خودرو را بر عهده دارد در زمره سیستم های حساس کنترلی اتومبیل می باشد. موضوع اطمینان از عملکرد سیستم ترمز خواسته اصلی تولید کنندگان و استفاده کنندگان از این محصول است و از مهم ترین شاخص های انتخاب و خرید توسط مشتریان به منظور حفظ کیفیت و عملکرد در سطح بهینه می باشد، لذا ارزیابی قابلیت اطمینان نقش مهمی در ارزیابی عملکرد این سیستم دارد. کارکرد هر سیستمی به کارکرد تک تک اجزای آن بستگی دارد و افزایش قابلیت اطمینان یک زیر سیستم موجب افزایش قابلیت اطمینان کل سیستم می شود، این تحقیق با هدف ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان زیر سیستم بوستر ترمز از سیستم ترمز انجام شد که شامل تجزیه و تحلیل آماری بر روی زمان های منتهی به خرابی 011عدد بوستر ترمز با استفاده از نرمافزار Minitab 17برمبنای توزیع ویبول میباشد. نتایج نشان داد عمر مورد انتظار، تابع چگالی خرابی، نرخ خرابی و قابلیت اطمینان بوستر های خلأیی مورد بررسی به ترتیب برابر161/11 روز، 4/3311-3 ،1/3311-3خرابی در روز و 1/11می باشند. دسترس پذیری به عنوان یکی از پارامترهای مهم اثر بخشی تجهیز برای زیر سیستم بوستر در حین حرکت اتوموبیل نزدیک یک بدست آمد. محاسبه این شاخص ها برای تغییر و اصلاح در طراحی و ساخت به منظور تولید کالای با کیفیت تر و افزایش اطمینان استفاده کننده از تجهیز خریداری شده ضروری می باشد

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, بوستر ترمز, سیستم ایمنی, توزیع ویبول, نرخ خرابی, چگالی خرابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062557,
author = {ویسی, علی and روحانی, عباس and طبسی زاده, محمد},
title = {ارزیابی قابلیت اطمینان بوستر ترمز خلأیی در خودروهای سواری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان، بوستر ترمز، سیستم ایمنی، توزیع ویبول، نرخ خرابی، چگالی خرابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت اطمینان بوستر ترمز خلأیی در خودروهای سواری
%A ویسی, علی
%A روحانی, عباس
%A طبسی زاده, محمد
%J چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک
%D 2017

[Download]